MUUMID

MEIE RÜHMA ÕPETAJAD

Telefon  323 9242

Mobiil 5334 5471

E-post  pisiponnmuumid@gmail.com 

Vahakulmu rühmade kodukord

Vahakulmus on 2 rühma: noorem rühm (2-4 aastased) ja vanem rühm (5-7 aastased).
Lasteaias töötavad pedagoogid, kes vastavad koolieelse lasteasutuse õpetajale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.
Lasteaeda palume lapsel kaasa võtta kamm, taskurätikud, pid˛aama, võimlemisriided. Õueskäimiseks on soovitav kaasa võtta õueriided, mis võivad ka määrduda.
Lasteaiapäev on ära jagatud õppetöö, mängu, söömise, õueskäimise ja puhkamise vahel.
Lasteaed töötab E-R kella 7.30-st 18.00-ni, laste hommikune vastuvõtt toimub 8.30-ni.
Lapse õhtune kojuminek lasteaiast toimub õpetajale teadaoleva täiskasvanuga. Last ei anta kojuviimiseks ebakainele isikule, alla 12 aastasele lapsele, tundmatule täiskasvanule. Samuti ei lubata lapsel üksi koju minna (va vanema kirjaliku avalduse alusel vanema enda vastutusel).

Riietus
Rühmaruumis lihtne, puhas, lapsele mugav. Õues lapsele mugav, mis võimaldaks väljas mängimist ja liikumist, vastavalt ilmastikule.

Mänguasjad
Mänguasjade kaasavõtmise päev on reede. Lasteaeda tohib kaasa võtta mänguasju, mis ei purune ja arvestada ka sellega, et rühmakaaslane võib sellega mängida. Heli ja müra tekitavaid mänguasju palume mitte tuua. Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest.

Haigestumine
Kui laps haigestub (kehatemperatuur üle 37 kraadi) või kui lapsel on nakkushaigus, tuleb pöörduda perearsti poole ja teatada lasteaeda puudumise põhjus.
Kui laps haigestub lasteasutuses, peab lapsevanem lapsele järele tulema esimesel võimalusel. Enda kontaktandmete muutumisest on lapsevanem kohustatud teatama esimesel võimalusel.
Haige lapse hoiukoht on kodu. Palaviku ja halva enesetundega ei jaksa laps lasteaias olla, samuti on oht, et nakatuda võivad ka teised lapsed.
Köhiv ja nohune laps nakatab teisi lapsi.