Lasteaedadele õppematerjalide koostamise konkurss tõi lasteaeda Pisipõnn tunnustuse

Sõnumed nr 5/427, mai 2015

Ida prefektuur koostöös raudteeohutusega tegeleva rahvusvahelise MTÜga Operation Lifesaver Estonia ja Eesti Tervisedenduse Ühingu Lääne-Virumaa osakond kutsus aasta alguses kõiki osalema lasteaedadele raudteeohutusteemaliste õppematerjalide koostamise konkursil.
Konkursi eesmärgiks oli arutleda raudteeohutusteemadel leidmaks uusi vaatenurki teavitustöö tegemisel lasteaias. Tõsta lasteaia laste teadlikkust raudteel varitsevatest ohtudest.
Parim õppematerjal või selle idee leiab rakendamist Operation Lifesaver Estonia poolt 2015. aastal läbiviidavas raudteeohutuse kampaanias ja Ida prefektuuri raudteeohutusalase ennetustöö läbiviimisel lasteaedades järgmisel aastal.
29. aprillil viidigi läbi tänusündmus Kuldne Tõkkepuu 2015 Tallinna Kultuurikatlas, kus tunnustati organisatsioone ja eraisikuid silmapaistva tegevuse eest raudteeohutuse valdkonnas.
Sellele tänuüritusele oli palutud ka lasteaia Pisipõnn kolm õpetajat Illa Õun, Jane Kuiva ja Kairi Kroon.
Üle anti ca 50 tänukirja nii era- kui juriidilistele isikutele. Sealhulgas ka Pisipõnni õpetajatele. Eriline üllatus tuli aga õpetajate jaoks siis, kui lisaks tänukirjade kättesaamisele kutsuti Pisipõnni lasteaia esindaja vastu võtma ka rahalist auhinda 150 €. Selgus, et maakonna lasteaiaõpetajate poolt esitatud tööde seast pälvisid auhinnalise koha just Pisipõnni õpetajate tööd.
 
Foto internetist