DOKUMENTE ALLALAADIMISEKS

Vajalikke blankette allalaadimiseks, milliseid peale täitmist ja digiallkirjastamist on võimalik elektroonsel kujul edastada. Sobivad ka väljaprintimiseks, milliseid saab peale täitmist ning allkirjastamist paberkujul esitada.

Lisaks on siin ka lasteaia tegevuse aluseks olevaid dokumente tutvumiseks.

Dokumendid on kas rtf-formaadis, mida avavad kõik enamkasutatavad tekstiredaktorid (MS Word, OpenOffice jt) või pdf-formaadis, mille lugemiseks on saadaval erinevat priivara (näiteks Adobe Reader).

»
Pisipõnn laste nimekiri 2017-2018
»
Toitlustuse soodustus - Tapa VK määrus
»
VV määrus - lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
»
Lasteaed Pisipõnn põhimäärus
»
Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise töökord
»
Pisipõnn laste arvu rühmades suurendamise korraldus
»
Lasteaed Pisipõnn arengukava 2016-2021
»
Pisipõnn tegevuskava 2017-2018
»
Pisipõnni õppekava 2017-2018
»
Avaldus lasteasutusse vastuvõtmiseks
»
Avaldus lasteaiast väljaarvamiseks
»
VK määrus - Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
»
leping vanemale