Jõulutaadi ootus

Sõnumed 12/372, 17. detsember 2010

Miks just täna, täna just
lumehelbeil tantsulust?
Kuna Tuisutaat ju tahab
jõuluks vaiba panna maha...
Harjet Kallas.

Tänavu oli advendiaja alguseks Eestimaa ilusa paksu lumevaibaga kaetud. Esimese advendiküünla süütamine tekitas meis kõigis meeldiva ärevus- ning ootustunde peagi saabuvate jõulupühade ja aastavahetuse ees.
Enne nende tähtpäevade saabumist peab aga Pisipõnni lastepere veel hulga toimetusi ära teha jõudma. Lisandub ju jõulukuul veel nende hulka üks väga tähtis lisategevus, milleks on päkapikkudele aknalauale pandud sussi jälgimine. Päkapikk ja jõuluvana võivad mõlemad sel aastal lahked olla, sest terve aasta on Pisipõnnis usinasti askeldatud.
Kõigepealt peaks rõhutama seda, et lasteaias käib sellel õppeaastal 176 särasilmset last. Nende igapäevaseks tööks on õpetajate ja õpetajaabide julgustaval suunamisel omandada palju uusi teadmisi. Lisaks neile, on eluks vajalikke tarkusi lastele jagamas käinud veel ka Päästekoer Nublu ja keskkonnasipelgas Ferda. Kogu lasteaiapere on seeläbi väga teadlik nii tuleohutusnõuete täitmise vajalikkusest kui ka prügisorteerimise olulisusest.
Laste silmaring on laienenud ka tänu heale koostööle lapsevanematega. Lapsed on saanud tänu sellele külastada palju erinevaid huvitavaid paiku. Ilmar Kaldi kaasabil toimus Päiksekiirte rühma isadepäevaüritus muusikakoolis, kus lapsed said peale väikese kontserdi esitamist ka ise erinevaid pille mängida ning vanematega koos orkestrimängu harjutada. Aleksandr Tšistotin üllatas Vahakulmu rühmade lapsi ja nende vanemaid väljasõidu organiseerimisega Toolse jaanalinnufarmi. Vaatamata vihmasele päevale kujunes reis sisukaks ja vahvaks. Lastel oli võimalus silmast silma kohtuda erinevate loomade ja lindudega. Selle ürituse järgselt võivad kõik väljasõidul osalenud lapsed julgelt öelda, et nad on oma silmaga näinud põhjapõtra, küülikut, poni, emu, jaanalindu, pärlkana ja kalkunit. Vihm ei seganud ka hilisemat ühist koogisöömist ega kiikedel lustimist. Õpetajate ja lapsevanemate ühise pealehakkamise ning meeldiva koostöö tulemusel, said Tapa linna Päikesejänkude rühma lapsed külla sõita Vahakulmu rühmade lastele. Nüüdseks on teada, millised on sõprade mänguasjad, rühmaruumid, õueala. Vanasõna selle kohta, et oma silm on kuningas, pidas sellelgi korral paika.
Tunnustamata ei saa jätta ka Pisipõnni pedagooge, kes selleks, et lastele teadmisi jagada, ka ennast usinasti koolitasid. Tööalaseid praktilisi kogemusi on käidud kogumas Tartu, Pärnu, Tallinna ja Jõhvi lasteaedades. Õpitust ja mujal kogetust on parim igapäevatöösse kasutusele võetud. Tuleb tõdeda, et kiiresti muutuvas maailmas järeltuleva põlvkonna kasvatamiseks vanadest teadmistest üksi enam ei piisa. Oma töökogemusi on jagatud erinevate kõrgkoolide üliõpilastele ja kogu maakonna lasteaedade õpetajatele.
Lõppev aasta on olnud Pisipõnni lasteaias teguderohke, pingutusi nõudev ja huvitav. Aastale tagasi vaadates ja sellele mõttes hinnangut andes tundub, et ka kõik suured pisipõnnid võivad julgelt oma sussid välja otsida ning need väikeste pisipõnnide susside kõrvale aknalauale ootele panna.
Jõuluvana külastab meie maju 16.-22.detsembrini. Siis räägime talle täpsemalt kõigest sellest, mis tehtud ja mis tulevikus teha plaanime. Uhkustame jõuluvana Sinu ees kindlasti pisut ka sellega, et osa meist on reaalselt näinud ja kohtunud põhjapõdraga, kes Sind läbi sügava lume Lapimaalt Eestimaale tõi.
Kõigile koostööpartneritele ja Tapa valla elanikele soovime jätkuvat meeldivat koostööd, rahulikku jõuluaega ja meeldivat aastavahetust!

Tea Välk