September oli teguderohke

Sõnumed 9/371, 1. oktoober 2010

Möödunud suve iseloomustavad hästi Ott Arderi poolt kirjutatud luuleread, “Ime küll, et vahel loodus olla võib nii soe ja soodus. Ole lahke, jookse, suple, kukerpallita või hüple…..“.
Olgu nüüd nende suveilmadega nii nagu nendega oli, kindel on see, et igal aastal, 1. septembril ootavad lasteaiad ja koolid oma lapsi maalt linna, selleks et alustada koos õpetajatega huvitavat ja teguderohket õppeaastat.
Ja põnevalt ning tegusalt kõik kulgebki kohe õppeaasta algusest peale. Tarkusepäeval, ehk 1. septembril käisid Pisipõnni lasteaiaõpetajad oma endisi lapsi kooliteele saatmas ja kooliperele algavaks õppeaastaks jõudu ning jaksu soovimas. Samal päeval ootasid lasteaialapsi lasteaia saalis rebasetüdruk ja kass. Läbi nende humoorika ja mängulise sõnumi said lapsed teada, millised väärtushinnangud aitavad elus edukaks edasijõudmiseks kõige paremini kaasa.
Käesoleval õppeaastal on Pisipõnni lasteaias 180 last, neist 24 käib mängulisel teel elutarkusi omandamas Vahakulmu rühmades. Õppe-ja kasvatustegevuse korraldamise seome ka riigipühade, riiklike ja ülemaailmsete tähtpäevadega. Nii asjakohane oli 11. septembril ehk ülemaailmsel esmaabi päeval kiirabi brigaadi abiga meelde tuletada, kuidas käituda siis, kui on juhtunud õnnetus.
Vanavanemate päeva tähistamist pidasime au sees mitme üritusega. Kõigepealt rääkisid õpetajad selle päeva tähistamise tähtsusest lastele igas rühmas eraldi. Seejärel said kõik lapsed vanavanemate teemal oma muljeid loovalt paberil väljendada. Ülelasteaialine laste joonistustööde näitus teemal „ Minu vanavanemad“ jääb lasteaias kõigile huvilistele vaatamiseks üles oktoobrikuu lõpuni. Kindlasti osaleme oma laste töödega ka Kullo lastegalerii poolt korraldatud vanavanemate teemalisel ülevabariiklikul lastetööde näitusel. Lasteaia kõige vanema rühma lapsed käisid koos oma õpetajate Karin Hiisi ja Heljo Tedrekulliga selle päeva tähistamise puhul meeles pidamas ka Tapa hooldekodu eakaid inimesi. Neile esineti menuka lastenäidendiga. Laste poolt pakutu tegi vanurite päeva sisukas ja pakkus rõõmu nii nende silmisse kui südameisse.
Lasteaia igapäevategevusi rikastasid ka matka- ning spordipäevad. Neil päevil said lapsed lustida ja võistelda. Spordipäevalt sai iga osavõtja, kes liikumisest rõõmu tundis, kaasa diplomi ja osavõtumedali.
Mihklipäeva tähistasime sügisandide näituse ja korraliku laada mahapidamisega. Lastevanemate ja lasteaiatöötajate kaasabil sai sügisandide näitus rikkalik. Näitusekülastajad said imetleda käesoleva aasta mitmeidki „looduseimesid“. Väga oluliseks peame lapseeast peale väärtustada nii tervislikku toitumist, liikumist kui ka viisakat suhtlemist.
Huvitegevust pakkus lastele septembrikuus ka lasteteater. Lapsed said jälgida etendust pealkirjaga „Tulelinnu laul“, mis oma lustliku sisuga toetas igati meie lasteaia põhiväärtusi, milleks on sõprus, kodusus, tervis, koostöö .
Selleks, et õpetajatel jätkuks lastele kõige igapäevase olulise õpetamisel uusi ideid, osalevad nad täienduskoolitustel. Märkimisväärne on, et teemadering, milles õpetajad ennast täiendada soovivad on lai. Nendeks on infotehnoloogia, liikumine, kunst, keskkonnateadlikkus, tervis, vigastuste ennetamine ning turvalisus, pedagoogika, psühholoogia ja keele õpetamise didaktika. Palju häid ideid oma igapäevase töö rikastamiseks saavad lasteaiapedagoogid Tapa linna raamatukogu- töötajatelt. Asutustevaheline koostöö on olnud sisukas ja lasteaiapedagoogide tööd igati toetav.
Lõpetuseks laenan Ain Väädi luulest küsimuse „Mida need sirtsud saevad? Ning vastan sellele oma sõnadega, et saevad suve lühemaks, sügisaega lähemaks“. Sügis algaski juba 23. septembril. Oma looduseilu ja heitlike ilmadega on ta aga andnud Pisipõnni lastele palju erinevaid võimalusi toredateks tegevusteks koos õpetajate, vanemate ja sõpradega , täpselt nii, nagu seda võimaldas möödunud kaunis suvi.
Aita ja löö vaid ise kõiges kaasa ja saadki öelda, et ka sügisaeg on soodne aeg põnevateks tegevusteks!

Tea Välk
Tapa Lasteaed Pisipõnn juhataja