Jaguma peab vaid head tahet

Sõnumed 3/365, 19. märts 2010

Lasteaias toimuvad igapäevategevused on suunatud eelkõige lastele, nende igakülgsele arendamisele. Seda toetavad lasteaiapersonal koostöös peredega. Viimane on Pisipõnni lasteaias esiletõstmist vääriv, sest lapsevanemad on igati kaasatud lasteaiategevustesse, olgu see siis rühma või asutuse tasandil.
25. veebruaril tähistati Pisipõnni lasteaia Vahakulmu rühmades Eesti vabariigi 92. aastapäeva. Laste suust kõlasid laulusõnad „. kallis sõna kõigile on kodu, teine veelgi kallim kodumaa..“ Tänavu ootasid Vahakulmu rühmade lapsed kodumaa sünnipäeva tähistamist eriti põksuvate südametega, sest külla oli oodata tõelisi sõdureid, koos ehtsa sõjamehe varustusega. Sõjaväelise täpsusega saabusidki lapsi rõõmustama ja kodumaa kaitsjate elu tutvustama kauaoodatud külalised major Mati Tikerpuu ja veebel Aleksander Tšistotin, kes on igapäevaelus meie Kristo, Kristjan-Eriku ja Sander- Aleksi isad.
Lapsed said põhjaliku ülevaate sellest, millise varustusega peab sõdur hakkama saama. Eriti põnevaks osutus laste jaoks ürituse see osa, kus nad said ise proovida magamiskotti pugemist, kiivri peas kandmist ja hingamist läbi gaasimaski. Hing kinni kuulati ka relvadega ringikäimise tutvustust. Peale põhjalikku sõdurivarustuse uurimist said lapsed esitada veel ka omapoolseid küsimusi. Mõnigi oli oma küsimuse eelnevalt kodus koos vanemaga sõnastanud.
Selle kohta, et sõdurielus tõsiste tegevuste kõrval ka naljale ja rõõmule kohta jagub andis tunnistust see, et külalised ei pidanud paljuks ka kõikide lastega tegelemist. Nii said särasilmsed põngerjaid mattidel pikutada ja „ sõdurid“ kiigutasid neid. Veel sai iga laps endale näomaskeeringu ja osaleda väikeses rividrillis ning ühises tordisöömises.
Tänu lasteaiaõpetajate Ester Pihti, Illa Õuna ja Eva Vabamägi meeldivale koostööle lastevanematega said suure Pisipõnni lasteaia väikese Vahakulmu filiaali lapsed Eesti vabariigi aastapäeva tähistamisel suure ja meeldejääva elamuse ning elukogemuse osaliseks. Seda suurt andmise ja saamise rõõmu jääb meenutama ka ühispilt.
Tahan läbi selle positiivse loo rõhutada, et meil kõigil on võimalus ühiselt palju toredat ja sisukat ära teha, peab vaid jaguma seda head tahet. Aitäh kõigile ürituse korraldajatele ja meeldivat koostööd!

Tea Välk
Tapa lasteaia Pisipõnn juhataja