Muutuvad väärtused

Sõnumed 1/363, 22. jaanuar 2010

Uue aasta alguses on heaks tavaks kõigile head soovida, teen seda siinkohal minagi, küll pisut hilja, kuid samas, pole häid soove kunagi liiga palju. Vana aastat ära saates saadame temaga kaasa ka selle aasta ebaõnnestumised.
Paljudele meist on saanud uue aasta alguses traditsiooniks vaadata endasse, teha väikest seesmist inventuuri, et endale edaspidiseks nii reaalseid kui ka ebareaalseid lubadusi anda. Seda kõike ikka selleks, et taas eksida ja ekselda ning paremuse poole püüelda.
Tapa Pisipõnni lasteaiapere jagab eluväärtusi meie valla kõige väiksematele kodanikele. Oluline on, et iga inimene, kes teistele väärtusi õpetab, väärtustaks ka iseennast.
Jaanuarikuu alguses suunasid koolitajad Kadri Koha ja Mati Murrik läbi metafoorsete lugude jutustamise lasteaiatöötajaid mõtlema oma väärtuste ning nende tähenduste üle. Inimene liigub tavaliselt selle poole, mida ta väärtustab ehk pöörab tähelepanu sellele, mida peab oluliseks. Igal meist on omaenda tegelikkuse tajumise mudel.
Väärtushinnangud panevad paika täiskasvanu käitumise enda ja laste suhtes. Mis on õpetaja põhiväärtused, millised väärtused on muutuvad ja miks? Lühikoolitusel rännati loovalt õpetaja väärtuste ja tõekspidamiste maastikul.
Aasta on alles alguses ja annab võimalusi paljude ühiste väärtuste loomiseks, kasutame selle siis ära!

Tea Välk
Tapa lasteaia Pisipõnn juhataja