Kümme aastat Pisipõnni nime all

Kasvamise ruum on avar  
lapsepõlve ajas.
Seal on lilli, liblikaid,
muinasjutumaja.
Seal on silmapiiri taga
ilus lasteaed,
mängud, esimesed sammud,
nutt ja rõõmus naer.

Pisipõnn 10

 1. september on olnud igal aastal Pisipõnni lasteaias haridusasutusele omaselt pidulik. Just selle  kuupäeva hommikul ruttavad suvepuhkuselt tagasi meie kasvandikud ja oma esimest lasteaeda tulekut naudivad uued pisipõnnid. Külastame koole, et õnnitleda esimese koolipäeva puhul lasteaia lõpetanuid ehk täpsema sõnaga nimetatult kooliuusikuid. Seejärel pühitseme tarkusepäeva, mis on aastast 2001 olnud seotud ka meie lasteaia nimepäeva tähistamisega.

 Kümme aastat tagasi, 1. septembril, sai Tapa 1. lasteaed omale igati sobiva nime - Pisipõnn. Nime saamise loo juurde tagasi tulles on väga sobilik hea sõnaga meenutada toonaseid aktiivseid lastevanemate esindajaid hoolekogus, kelleks olid: Karmi Kullamägi, Marika Kullamägi, Pille Vinter, Herkki Kübarsepp, Arvo Viirg. Nende innukal toel korraldati lasteaia nimekonkurss ja valiti laekunud nimesoovituste hulgast välja sobivaim ehk lugejaile juba aastaid tuttav nimi, Pisipõnn.

 Sama aasta 1. septembril tuli lasteaia õuel esmaesitusele tänaseks laste seas hästi armsaks lauldud pisipõnni laul, mille sõnade- ja viisiautor on muusikaõpetaja Maie Kents. Võeti kasutusele asutust iseloomustav logo, mille idee ja kujundus pärineb asutuse juhtkonnalt. Käesolevaks ajaks on Pisipõnni logoga asjade kasutamisel välja kujunenud mitmed traditsioonid. Südamlikum neist on ehk see, et iga lasteaialõpetaja saab alushariduse omandamise tõendiga koos kaasa ka väikese mälestuseseme lasteaiast, milleks on Pisipõnni logoga kruus.

Sel aastal juhtis nimepäevaüritust Pisipõnni maskott. Tegi ta seda kümneaastasele lapsele omasel muretul meelel. Laulu, tantsu ja luuletuste kõrval said pidulised sel päeval ülevaate ka õppeasutuses kümne aasta jooksul toimunud olulisematest sündmustest. Nimelt kuulub lasteaed 2001 aastast tervist edendavate lasteaedade võrgustikku; lasteaia pedagoogilise aktiivi juhtimisel korraldatakse aastast 2001 Lääne - Virumaa lasteaiaõpetajate käelise tegevuse ainesektsiooni tööd; samast aastast korraldatakse Tapa valla kodustele lastele beebi-ja mängukooli; 2006/2007 aastal teostati lasteaias renoveerimistöid; 2007 aastal avati Tapa Vene gümnaasiumis uus lasteaiarühm; 2008 aastal viidi ühise juhtimise alla Tapa Pisipõnni ja Sinilille lasteaed Vahakulmu külas. Suureks saavutuseks kümne aasta jooksul on olnud seegi, et tolleaegse ühe kõrgharidusega õpetaja kõrvale on sirgunud aastate jooksul kolmteist kõrgharidustasemega pedagoogi. See omakorda on taganud õppekasvatustöö hea kvaliteedi ning oskusliku meeskonnatöö. Siinkohal tänangi kogu lasteaia personali, aga eriti nimepäeva arendusgrupi liikmeid, kes pidupäeva õnnestumiseks oma panuse andsid. Peost osavõtnud said teada, et märkimisväärilist mahub kümnesse viimasesse aastasse väga palju.

Nii on haridusasutuses meeskonnatööna väljatöötatud omad väärtused, milleks on sõbralikkus, kodusus, koostöö ja tervislikkus. Selleks, et need laste ja täiskasvanute igapäevaelus tõelisteks väärtusteks kujuneksid, pakutakse personalile vastavasisulisi koolitusi, luuakse tingimusi, mis soodustaksid eelpool nimetatud väärtuste omandamist loomulikul teel.

Käesoleva õppeaasta 1. septembril, kui lükkasime lahti uue õppeaasta ukse ja alustasime esimesi samme Pisipõnni nime all uues aastakümnendis, soovin väga, et me kõik, kes laste õpetamise ning kasvatamisega tegeleme, peaksime iga päev meeles ning järgiksime järgmist mõttetera: „On olemas palju võimalusi selleks, kuidas tekitada lastes huvi õppimise vastu ning hariduse andmise juures on tähtsaim hoida kõrgel lapse loomulikku uudishimu“.

Ilusat alanud õppeaastat!
Tea Välk