Õpetada saab ainult ise õppides

Olen kuulnud rahvasuust ütlust, et need kes ise midagi ei tea ega  teha  oska, kipuvad teisi agaralt õpetama. Kas ja kui palju seal nüüd tõde ja tarkust sees on – raske öelda. Siiski kaldun kahtlema, kas ikka on võimalik jagada teistele seda, mida endalgi napib. 
Vaatamata sellele, et kõik lasteaias töötavad õpetajad on nõutava erialase kvalifikatsiooniga ja  omavad seega pädevaid ametialaseid teadmisi, ei saa ometi keegi meist öelda, et teadmiste-kogemuste pagas on  lõplikult ammendatud. Ainuüksi lapsed on juba need, kellelt on ikka ja alati  midagi kõrva taha panna.
Niisiis käibki Pisipõnni lasteaias õppimine ja õpetamine käsikäes.   
Sel sügisel on koolieelsete rühmade pisipõnnid saanud osaleda kahes erinevas projektis. Esimene projekt hõlmas päästeteenistuse- ja teine keskkonnaalast   valdkonda.  Projektide raames saadud teadmised ei olnud lastele sugugi uued ja tundmatud. Laste asjakohastest küsimustest ja vastustest selgus, et nimetatud teemadest olid neil  juba  algteadmised olemas. Lisades uusi teadmisi juba olemasolevatele, õpib laps looma igapäevaseid elulisi seoseid. Läbi projektõpete leiavadki paljud “miksid” last rahuldava vastuse ning aitavad samas ümbritsevast maailmast terviklikumat ja seostatumat pilti luua.
Kõige eelneva  kinnistamiseks on võtnud lapsed osa ka kahest vabariigilisest joonistusvõistlusest, kus ühe võistluse jaoks oli vajalik joonistada pilt päästeametinumbri “112” 20-ndaks sünnipäevaks ja teisel võistlusel oodati laste joonistusi  tervest ja rõõmsast lapsest. Tervele  ja rõõmsale  lapsele on aga kindlasti vaja tervet,  lapsesõbralikku ja arendavat kasvukeskkonda.  Keskkonda, kus kujundatakse isiksust, saab aga luua  vaid motiveeritud õpetaja,  olles eelkõige ise kõigele uuele avatud.
Sel sügisel on Tapa Linna Raamatukogu pakkunud meie õpetajatele kaks suurepärast  koolituspäeva.   04.oktoobril kohtusime raamatukogus  pr Jaanika Palmiga, kes tutvustas uusimat lastekirjandust ja pr Anne Rudanovskiga, kes andis teadmisi arhitektuurilisest origamist ja õpetas meisterdama ruumilist raamatut.  03.novembril avanes võimalus osa saada “hirmilusast” hommikupoolikust, millele järgnes lasteaia saalis kogu personalile mõeldud loeng ”Väärtused meis ja   meie ümber”. Proua Aina Alunurm,  Pärnumaa Jänesselja lasteaia director,  pööras oma loengus tähelepanu meie lasteaia põhiväärtustele, mida me  küll ise teame ja tunneme,  aga  vahel ei oska igapäevatöös lihtsalt märgata ja hinnata. Küllap siis ongi mõnikord vajalik just  kõrvaltvaataja pilgu läbi tehtule tõestust saada.
Kõiki  neid saadud tarkusi ei saa aga vaka all hoida! Võime uhkusega öelda, et kui  Pisipõnni lasteaed pidas septembris oma 10.-ndat nimepäeva, siis sama palju on möödas ajast, kui meie maja alustas  Lääne-Virumaa lasteaiaõpetajate käeliste tegevuste ainesektsiooni vedamist.  10.-aastat on Pisipõnni lasteaed jaganud oma oskusi ja kogemusi Lääne-Virumaa lasteaedade õpetajatele käeliste tegevuste valdkonnas. Koostööd oleme teinud ka erinevate majaväliste lektorite- ja  koolitajatega. Siinkohal peab Tapa linna raamatukogu kiituseks ütlema, et alati ei ole vajagi kaugelt tarkust taga ajama minna, sest sealsel  sõbralikul perel on alati varuks midagi uut, põnevat või koguni “hirmilusat”! Suur aitäh mõnusa koostöö eest!
Olen Aina Alunurmega  ühel meelel, et meil kõigil on südamesopis omad  väärtused, kuid üldinimlike väärtushinnangute kujundamisel on õppimine, õpetamine, kogemuste ning teadmiste vahetamine küll ainuõiged ja esmajärgulised tegevused. Ja ikka ainult selleks , et meil kõigil siin ilmas hea, kindel ja turvaline  elada oleks.

Leevi Ivainen,
Tapa lasteaed Pisipõnn
õppealajuhataja