"Eestimaa õpib ja tänab" tunnustab haridusvalla inimesi

Üldhariduse valdkonnaga seotud haridusala inimeste tegevust märkab ja tõstab teist aastat esile programmi “Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste sise- ja õpitulemuste välishindamissüsteemi arendamise kaudu” (ÕKVA) tunnustussüsteem “Eestimaa õpib ja tänab”.

Tunnustussüsteemi alustala on heade kogemuste levitamine ja positiivsest õppimine.

Üleriigiline komisjon on praeguseks välja selgitanud oma valdkonna parimad maakondades. Kandidaatide tänuüritus toimub jaanuari keskpaigas Tallinnas.
Õppija arengu toetaja auhinnaga tunnustatakse pedagoogi, õppeasutuse töörühma või õppeasutust, kelle tegevuse tulemusena on loodud tähelepanuväärselt soodsad tingimused õppija arengu toetamiseks.
Selles valdkonnas tunnistati parimaks Tapa lasteaed Pisipõnn, kus aastaid on tegutsenud Lääne-Viru alushariduse juhtide ja käelise tegevuse ainesektsiooni tööd juhtiv vabatahtlike rühm.

Virumaa Teataja
30.12.2011