Ideede laadal esitleti noorte uuenduslikke projekte ja leiutisi

Lääne-Viru veeb, 10.05.2012

Teisipäeval, 8. mail leidis Rakvere rahvamajas aset Ideede laat, kus esitleti Lääne-Viru Maavalitsuse ja SA Lääne-Viru Arenduskeskuse korraldatud maakondlikule konkursile "Ideede laat" laekunud töid ning tunnustati ettevõtlikke noori.

2011. aasta sügisel asusid Lääne-Viru Maavalitsus ja SA Lääne-Viru Arenduskeskus maakonnas ettevõtlikku haridust propageerima. Esimene ettevõtlikkuse teemaline infopäev Lääne-Viru maavalitsuses leidis aset oktoobris. Seejärel kuulutati 2011. a novembris välja esseekonkurss: „Mina kui töövari" ja märtsis 2012 konkurss „Ideede laat".

  1. Esseekonkursi eesmärgiks oli laiendada noorte teadmisi erinevatest ametitest ja valdkondadest, õpetada kogemusi jagama, arendada analüüsivõimet ning vormistus- ja esitlusoskust.
  2. „Ideede laada" konkursi eesmärgiks oli innustada noori ja nende juhendajaid tegelema uuenduslike projektide ja leiutistega. Esitada võis noorte ideede baasil elluviidud leiutisi, ideekavandeid ning lasteaedade, koolide ja noortekeskuste projekte, esitlusi innovaatilistest tegevustest ja noorte poolsetest nutikatest lahendustest.

Rakvere rahvamajas toimunud „Ideede laada" näol oli tegemist kahte konkurssi kokku võtva üritusega, kus väljavalitud ideede autorid said võimaluse presenteerida oma mõtteid-kogemusi juba laiemale publikule. Samuti tunnustati noori leiutajaid, projektijuhte, esseede autoreid ja juhendajaid.

Ideede laada konkursile laekus 9 projekti ja 2 leiutist, mis kõik rahvamajas esitlemist leidsid, et innustada ka teisi järgmistel üritustel oma töid esitama.

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi Tehnoloogiaringi projekt kandis nime Rakvere 1. Seebikarbiralli. Vinni-Pajusti Gümnaasiumi Tehnoloogiaring/Vinni Tehnikaklubi organiseerisid isa-poja võrriralli VINNI PUNN 2011. Lasteaed Pisipõnn oli konkursil esindatud kolme projekti ja kahe leiutisega. Näpi noortekeskuse minifirma PUH osales konkursil enda kavandatud ja toodetud reisipatjadega. Rakvere lasteaia Triin Naksitrallide rühm tegi aktiivsete lapsevanemate kaasabil Naksitrallide jäätisekohviku. Rakvere Põhikooli 3. klass osales konkursil keskkonnasõbralike ökokottidega. Põlula Kooli Ulvi lasteaed ajatas sinililli oma projektiga "Meie toome kevade tuppa".

Osalejad said tunnustusüritusel lisaks diplomile ja karikale auhinnaks erinevaid oma projektide-leiutistega seotud kinkekaarte või ekskursioone sarnase valdkonna ettevõtetesse, et soodustada nende innovaatilisust ja loomingulisust.

Ideede laada konkursil tunnustati:

  1. tiitliga Ettevõtlik lasteaed 2012 - Lasteaed Pisipõnn
  2. tiitliga Ettevõtlikud tehnikud 2012 - Vinni-Pajusti Gümnaasium
  3. tiitliga Ettevõtlik loodussõber 2012 - Põlula Kool
  4. tiitliga Ettevõtlik säästja/keskkonnasõber 2012 - Rakvere Põhikool
  5. tiitliga Ettevõtlik koostöö 2012 - Lasteaed Triin
  6. tiitliga Ettevõtlik noortekas 2012 - Näpi Avatud Noortekeskus

Lisaks nimetatutele esitles oma leiutist Tapa Gümnaasiumi 5. klassi tüdruk Meriliis Valdlo (juhendaja Elle Kivisoo), kes oli edukas 2009.a. üleriigilisel õpilasleiutajate riiklikul konkursil, saades III preemia.

Esseekonkursil "Mina kui töövari" osalejatest tunnustati Siret Kristelit Tamsalu Gümnaasiumist, kes kirjutas oma kogemustest WANTED Marketing'is korraldustiimijuhi töövarjuna, Malle-Triin Nõlvakut Rakvere Eragümnaasiumist, kes veetis töövarjupäeva Rakvere Linnavalitsuses, Helina Seemenit Rakvere Eragümnaasiumist, kes oli töövarjuks Rakvere haiglas ja Laura Puuseppa Rakvere Eragümnaasiumist, kelle töövarjupäev möödus lasteaias.

Ideede laada raames osalesid kohaletulnud arvukad noored põnevates Robootika ja AHHAA keskuse CSI DNA töötubades. AHHAA keskuse päästeteemaline teadusteater pakkus vaatemängulise etendusega noortele eredaid elamusi, kinnistades samas ka ohutusalaseid tõdesid. Ideede laada lõpetas Teele Viira kontsert.

Täname kõiki osalejaid, nende juhendajaid ja head koostööpartnerit SA Lääne-Viru Arenduskeskus. Konkursside ja Ideede laada korraldajate tänusõnad kuuluvad kõigile, kes üritusele ning ettevõtlike ja loovate noorte tunnustamisele õla alla panid – Art Cafe, OÜ Baltic Fibres, AS Lajos, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Toimetaja: HEILI NÕGENE