Lasteaed Pisipõnn

Aja Leht - jaanuar 2013

 
Tapa valla lasteaed Pisipõnn asub väikeses raudteelinnas Lääne-Virumaal. Lasteaial on kaks filiaali, üks neist Tapa Vene Gümnaasiumi hoones, teine seitsme kilomeetri kaugusel Vahakulmu külas. Kokku on lasteaial 11 rühma. Pöörame suurt tähelepanu laste individuaalsuse arendamisele ja koostööle peredega, osaleme usinalt konkurssidel. Meie tegemistest saab täpsemalt lugeda www.pisiponn.ee
 
Aja Lehe jaanuarinumbris ilmunud nupuke (lk 32/33)