Suured asjad algavad väikestest

Sõnumed nr 2 - veebruar 2013

See, et alanud aasta on kuulutatud kultuuripärandi aastaks on ühele väikesele rahvale vägagi oluline ja tähendusrikas. Eestlastena oleme ikka ennast  kultuurseks ja haritud rahvaks pidanud. Ja küllap see niimoodi ongi, sest vaevalt leidub eestlast, keda  laulu- ja tantsupeod ükskõikseks jätaks.  Just need ühised suurhetked ongi need, mis ühest väikerahvast  suure rahva teevad.
Suureks teeb ühe rahva aga ka soov ja oskus hoida oma esivanemate pärandit – kombeid, traditsioone, tõekspidamisi. Vähim, mis meie  lasteaias selleks teha saame, on maast madalast tutvustada lastele eesti rahvaloomingut  -laule, -tantse ja -rahvamänge.
Pisipõnni lasteaias on väljakujunenud üks tõeliselt armas traditsioon. Kui jõulud seljatatud,  on muusikaõpetaja Maie Kents  võtnud oma südameasjaks  igal aastal, jaanuari kuus, korraldada koolieelikutele ja nende vanematele rahvaloominguõhtu. Sellel õhtul lauldakse erinevaid rahvalaule, tantsitakse rahvatantse ja mängitakse rahvuslikke mänge.
Selle aasta rahvaloominguõhtu tegi meeldejäävaks üks väga eriline üllatus. Üllatuse valmistajateks olid rahavatantsu harrastavad lapsevanemad, kes tulid ja tantsisid meie peol mitu hoogsat rahvatantsu.   Pealtvaatajate jaladki kippusid vägisi kaasa kõpsutama. Südametes oli aga soe ja mõnus. Teha midagi üheskoos, midagi, mis tundub nii vana ja igipõline, samas aga nii uus ja teistsugune. Rõõmu ja rahulolu aitas kindlasti lisada ka koostegemisrõõm. Aitäh kõigile, kes sellesse õhtusse rõõmu ja soojust tõid!
Kui veel koostegemisrõõmust rääkida, siis soovivad nii suured kui väikesed pisipõnnid tänada kõiki oma sõpru,  kes ka sel aastal meile lumelinna rajamisel jõu ja nõuga appi tõttasid. Ja et kõik algusest ära rääkida, nagu Agu Sihvka omal ajal,  siis peame me lasteaia juhtkonnaga alustama lasteaia personalist. Kõigepealt siis suur-suur aitäh kõikidele suurtele Pisipõnnidele, kes vaatamata varajasele laupäevahommikule, entusiastlikult, labidad kaenla all, lasteaia väravast  sisse astusid.  Sõna otseses mõttes jõuga-nõuga abistasid meid sõdurpoisid, Kirde KRK-s töötava  lapsevanema Aleksandr Tšistotini eestvedamisel.  Tänusõnad kuuluvad ka Tapa Vallavalitsuse liikluskorraldusspetsialistile Jaanus Annusele, Tapa päästekomando pealikule Sirgo Voorele ja tema tublile komandole, Tapa Valla Kultuurikoja juhatajale Heili Pihlakule ja  Tapa valla kultuurispetsialistile Indrek Jurtšenkole, kes kõik andsid oma panuse ürituse õnnestumiseks. 
Suur, suur aitäh Teile kõigile, sest päev oli tore, lumelinn sai ilus ja  hing jäi rahule. Nüüd jagub väikestele pisipõnnidele rõõmu ja liulaskmisslusti kuni  kevadiselt  soojade päikesekiirte saabumiseni.      Nii väikesed asjad, aga ometi nii suured!
 
Leevi Ivainen,
Pisipõnni õppealajuhataja