Ettevõtlik haridus

Tapa lasteaed Pisipõnn õpetajad on juba mitmeid aastaid õppekasvatustöös rakendanud ettevõtliku õppe integreerimise põhimõtteid, et tõsta hariduse kvaliteeti ja  seeläbi laste edukust elus. Oma tööd on kahel aastal tutvustatud ka Lääne Virumaal toimunud Ideede Laadal.  Lasteaia tööd on tunnustatud kahel aastal Ettevõtliku lasteaia tiitliga.

Lääne- Viru Maavalitsuse ja Lääne- Viru Arenduskeskuse koostöös toimuva programmi   raames
„Ettevõtlik Haridus“ saavad täiend - ja kogemusõpet Lääne Viru maakonna nelja kooli (Kadrina Keskkool, Rakvere Gümnaasium, Rakvere Põhikool, Sõmeru Põhikool) ja ühe lasteaia (Tapa lasteaed Pisipõnn)  juhtkond ja pedagoogid.
 
Ettevõtlik lasteaed
Ettevõtlik lasteaed
Ettevõtlik lasteaed
Ettevõtlik lasteaed