Lapsed ohutult liiklema

"Sõnumed" nr 5 - mai 2013

Käesoleval õppeaastal lõpetab Tapa lasteaia Pisipõnn 43 koolieelikut. Lasteaias veedetud aastate  jooksul on lapsed omandanud  õpetajate poolt ettevalmistatud lõimitud tegevustes ja  mängides palju eluks vajalikke oskusi, kogunud erinevaid tarkusi. Tänavuse õppeaasta tegi  lasteaialaste ja personali jaoks eelnevatest aastatest erilisemaks ja põnevamaks  see, et osalesime mitmes projektitaotluses ning osutusime neis ka väljavalitute hulka. Lasteaia selle aasta peamisteks märksõnadeks said:  liikluskasvatus ja koostöö. Need  kajastusid läbi mitmete erinevate tegevuste ja jäävad prioriteetsete tegevuste hulka ka uuel õppeaastal.

Maanteeameti ida regiooni liikluskasvatuse osakond pakkus möödunud aasta lõpus Lääne-ja Ida-Virumaa ning Järvamaa lasteaedadele võimalust koostöös kooliga osaleda liikluskasvatuse õppevahendi „Liiklusvanker“ projektis. Tapa Gümnaasiumi direktor Elmu Koppelmann on alati väga toetavalt suhtunud  lasteaiaga koostöösse ja nii eelpool nimetatud projektis kandideerimine  ning osalemine teoks saigi.

Tapa Gümnaasiumi majandusjuhataja Raivo Kaegase, tööõpetuse õpetaja Jaak Keskla, tehnoloogiaringi Tiina Tammari ning Tapa Gümnaasiumi 5 b, 8 a, 8 b, 8 c,  klassi poiste ja õpetaja Erika Tamme 3 b klassi õpilaste käe läbi said Pisipõnni lasteaia lapsed endale uue liikluskasvatuse õppevahendi nimega „ Liiklusvanker“.  Valminud õppevahendi abil saab kujundada lastes oskusi erinevatel liikluskasvatusega seotud teemadel. Laps saab mängida läbi erinevaid situatsioone liikluses nii jalakäijana kui ka jalgratturina. Lasteaiaõpetajate jaoks on koolilaste poolt valmistatud õppevahend hea seetõttu, et see toetab neid süsteemse liiklusõppe organiseerimisel, kavandamisel ning läbiviimisel.

Koolilastele oli õppevahendi  valmistamine üks võimalus teha tööõpetuse tunnis midagi teistsugust, niisugust, mille tulemuseks peale vahendi valmimist ei saada ainult hinne, vaid ka tunne, ma olin  vajalik, kasulik. Kooli pedagoogid arendasid õpilastel olulist oskust – teha head, hoolida, tegeleda heategevusega. Tänusõnad selle eest projekti eestvedajatele Elmu Koppelmannile, Raivo Kaegasele, Jaak Kesklale, Tiina Tammarile, Erika Tammele. Liiklusvankri õppevahendi valmistamises osalenud õpilasi täname südamest ja lubame teile, et  oskame teie poolt nähtud vaeva hinnata.  Kasutame  „Liiklusvankrit“ heaperemehelikult ja  oskuslikult pikki aastaid, aitäh!

Tapa lasteaed Pisipõnn laste „Liiklusvankri“ õppevahendi valmimist toetasid:

TAPA GÜMNAASIUM
ARU GRUPP AS
BURMI KAUBANDUSE OÜ
FENIX GRUPP OÜ
SÄRTS OÜ

Statoil Fuel & Retail Eesti AS-i ja Maanteeameti ühise liikluskasvatusprojekti raames osutus Tapa lasteaed Pisipõnn üheks lasteasutuseks, mis peaks saama 2013. aastal endale liikluskasvatuse õppeväljaku. Statoil on üheks oma südameasjaks võtnud toetada Eesti laste liiklusohutusalast kasvatamist. Projekti juurde kuulub ka kohustuslik liikluskasvatusalane õppepäev, kus tutvustatakse lasteaiapersonalile liikluskasvatuse õppeväljaku ülesehitust ning näidatakse, kuidas saab tutvustada lastele liikluse aabitsatõdesid ohutus ja turvalises keskkonnas läbi lõbusate liikumismängude. Heategevusprojekti raames on Statoil koostöös Maanteeametiga kolmel eelneval aastal kokku rajanud 31 liikluskasvatuse õppeväljakut erinevatesse lasteaedadesse üle Eesti. Sel aastal  kaasati senisest enam projekti ka kohalikke omavalitsusi, kes omalt poolt tagaksid, et planeeritav liiklusväljak saaks korralikult hooldatud ning märgistus aastate pärast vajadusel ka taastatud. Statoilil koostöös Maanteeametiga on igati heameel tõdeda, et vaatamata majanduslikult keerulisele perioodile, on siiski mitmeid kohalikke omavalitsusi, kus ollakse  nõus lasteaedade arendamisesse panustama.

Sellegi, et õpetaja oleks liiklusõpetuses pädev on Maanteeameti spetsialistid mõelnud.   Nad pakuvad koolieelsetele lasteasutustele võimalust tellida oma lasteaia personalile  tasuta koolitust teemal  „ Reguleerija I pädevuskoolitus - lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel“.  Nimetatud koolituse viib läbi   OÜ Autosõit. Meie personalile toimub sellesisuline õppepäev 20. mail 2013.

Ühiste jõududega saab palju head ja kasulikku tehtud. Sageli on  asjade elluviimiseks olulised  hea tahe ja koostöö, neid võib Tapa Gümnaasiumiperelt õppida!  Anname rahuliku südamega sügisest meie lasteaialõpetajad teie hoole alla, edu teile kõikides ettevõtmistes.

Ilusat kevadet kõigile ja eeskujulikku liiklemist!

Tea Välk
lasteaed Pisipõnn direktor