Üks ilus lapsesõbralik mängumaa

Sõnumed - august 2013

 Mäng, see on meie elu kõige tähtsam komponent- nii suurele kui ka väikesele inimesele, sest sellest saab alguse igapäevaste tarkuste õppimine.
 Keset suve  mängust ja mängumaa tähtsusest kirjutan seetõttu, et  üks tore koht, kus mängud vaid mõneks suvekuuks aastas lakkavad, tähistab 01. augustil väikest juubelit. Noor juubilar on Vahakulmu külas asuv lasteaed. 01. augustil möödus viis aastat sellest, kui  Vahakulmu külas asuvad  kaks lasteaia rühma ühendati Pisipõnni lasteaiaga. Enne kahe lasteaia omavahelist liitumist oli  Vahakulmu lasteaia nimeks “Sinilill“. Asutuse  tegevus lasteaiana  sai alguse Vahakulmus 1991 aastal.  Juba üle kahekümne aasta tegutsev  väike lasteaed asub Tapalt 7 km kaugusel, kolmekordse elumaja esimese korruse kahes korteris. Looduslikult väga kaunis kohas, eemal suurest maanteest. Lasteaias on kaks rühma ja need on viimased viis aastat olnud lastega täidetud.  Kokku on sel perioodil lasteaeda külastanud 114 last. Enim lapsi oli lasteaias 2011/ 2012 õppeaastal. Siis sõidutas nii mõnigi lapsevanem oma lapse Vahakulmu seetõttu, et Tapa linna lasteaias ei olnud lapsele lasteaiakohta. 2012/2013 õppeaastal avatud uus lasteaiarühm Tapa vene gümnaasiumis muutis olukorda ja nüüd on Tapal kõikidel koolieelikutel võimalus lasteaias käia.
 Ka lasteaia lõpetajaid on viiel viimasel aastal olnud igas lennus, kokku on sel perioodil lasteaiast kooliteed alustanud 21 last. Tsiteerin siinkohal Jo Ryani poolt   kirja pandud  elujaatavat tarkusetera: „ Kui me ei muutu, siis me ei kasva. Kui me ei kasva, siis me tegelikult ei ela“.
 Selles väikeses lasteaias töötavad kohusetundlikud, oma tööd armastavad inimesed.  Lapsi arendavad lisaks rühma õpetajatele veel ka muusikaõpetaja, vajadusel logopeed ja õpetaja abid. Laste maitsva toidu eest hoolitseb kokatädi. Tänu õpetajate Illa Õuna ja Ester Pihti  enesetäiendamistele keskkonna- ja tervisekasvatuse valdkonnas on lapsed saanud osaleda mitmetes erinevates huvitavates projektides. Õpetaja Jane Kuiva on aga väga hea ja osav kunstikasvatuse arendaja.  Ei saa mainimata jätta, et selle väikse maja personal on palju rõõmu valmistanud nii  lastele, lastevanematele kui ka lasteaia juhtkonnale. Igapäevase tubli töö kõrvalt  on ära toodud mitmeid  auhinnalisi kohti nii vabariiklikelt kui ka maakondlikelt  konkurssidelt.
 Personali tööd toetavad   laste vanemad. Koos korraldatakse omanäolisi ja vahvaid üritusi, väljasõite.
 Lapsesuu on oma lasteaia kohta öelnud järgmist: „Mulle väga meeldib lasteaias käia, sest seal saab mängida ja süüa ja teha üleüldse igasuguseid põnevaid asju, ainult mõnikord ei meeldi mulle natukene magada ja kaebamine ei meeldi kah...“.
 Mängumaa on üks imeline maa, kus miski pole võimatu. Seal võib palju põnevat juhtuda. Ühe ainsa hetkega võid sattuda kohta, kus keegi pole veel olla saanud, teha seda, mida keegi pole veel  teha saanud - selline ta on, see mängude võlumaa.

 Kohtumiseni Sinu mängumaal  Vahakulmus,  mängimiseni!

 Tea Välk