Uus õppeaasta koputab taas uksele

Sõnumed - august 2013

Tasa astub uus kooliaasta julgel sammul lähemale. Uue õppeaasta algus paneb kõiki vanemaid ja vanavanemaid mõtlema oma laste ja lastealaste peale, kes lähevad lasteaeda või kooli. On ju kõigi nende hea käekäik neile oluline. Paljus selles toetavad peresid õpetajad. Oma esimesi õpetajaid mäletatakse, neist räägitakse südamesoojusega veel täiskasvanu easki. Õpetajatel aga on meeldiv tagasisidet saada oma hoolealuste heast käekäigust. Rõõmustab see, kui kellestki on saanud lihtsalt hea töötegija, võib olla isegi koolitaja, ärimees, minister, tubli inimene. Igaüks teeb oma valikud elus ise, kuid valikute tegemiseks on tähtis, kui esimesed sammud suunatakse oskuslikult ja targalt.
Teadagi on lasteaed läbi aegade olnud lapse mängumaa, kus muuseas omandatakse algteadmised erinevatest õppeainetest, mida koolis tõsisemalt õppima hakatakse. Aastaid on lasteaias suviti tööl käinud meie endised kasvandikud, sageli meenutavad nad oma teist lapsepõlvekodu heade sõnadega, tullakse oma rühma vaatama, küsitakse  oma õpetaja käekäigu kohta. Tänuväärne on seegi, et koostöös Tapa Vallavalitsuse ning MTÜ Tapa Lastekaitse Ühinguga on meil võimalik tööd pakkuda õpilasmaleva rühmadele. Paljud malevalapsed on lõpetanud jällegi kunagi meie lasteaia. Meile meeldib, et meie lapsed on töökad, mõtlevad ja elus hakkama saavad. Kõik ei tule lihtsalt ja muidu, lastes tuleb palju harjumusi just läbi isikliku eeskuju kasvatada. Nii on tore, kui õpetajad igapäevaseid oskusi õpetavad, aga ka laiemalt lapsi arendavad. Meeldivaks üllatuseks oli suvel lasteaia postkasti tulnud tänukiri kaitseministrilt Urmas Reinsalult. Tänu väärilisteks osutusid  Päiksekiire rühma lapsed, kes osalesid märtsis Kaitseministeeriumi, Haridus- ja teadusministeeriumi poolt välja kuulutatud laste ja koolinoorte joonistus-, multimeedia- ja kirjandivõistluse „Minu tuleviku Eesti!  Sügisel on ees ootamas mitmed põnevad ettevõtmised, millest kindlasti osa tahame saada. Tänuväärne  on, et meie õpetajad arendavad laste silmaringi erinevates projektides ja konkurssidel  osalemisega, pakkudes seeläbi lastele võimalusi  silmaringi laiendamiseks, eduelamuste tajumiseks.
Rõõmu tunneme veel ka sellest, et algavaks õppeaastaks sai renoveeritud Vene Gümnaasiumis tühjalt seisnud klassiruum, kus hakkavad kohe septembrist toimuvad võimlemis-ja laulmistegevused sealse maja lasteaiarühmadele. Kindlasti jätkab tegevust ka eelmisel aastal lapsevanemate eestvõtmisel algust teinud Judo treeningud.
Läheme uuele õppeaastale vastu uhkelt ja teha tahtmise tundega. Jätkame vanade traditsioonide järgimist ning oleme avatud uutele ideedele ja mõtetele. Uus tarkuse kogumise aasta, see gladiooli-ja astrivärviline, ootusärevust täis, alaku kõigile väärikalt. Head uut õppeaastat suurte ja väikeste Pisipõnnide poolt meile kõigile!

Tea Välk