Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 

Webbyt ETTEVÕTLIK KOOL
Webbyt
Webbyt AJALUGU
Webbyt
Webbyt PERSONAL
Webbyt
Webbyt HOOLEKOGU
Webbyt
Webbyt ARTIKLID
Webbyt
Webbyt
Jussike hakkab Pühapäevamaale jõudma
Webbyt
Heategu teistele eeskujuks olemise eesmärgil
Webbyt
Uue avastusretke tuleku ootuses…
Webbyt
Pisipõnnide pilguheit lõppenud õppeaastale
Webbyt
Käes on Päkapikkude aeg!
Webbyt
Taas kohtumiseni Pisipõnni lasteaias
Webbyt
Pisipõnnid õppeaastat lõpetamas
Webbyt
Mäng on väikese inimese töö
Webbyt
Pisipõnni nimepäev – 20!
Webbyt
20 aastat Tapa lasteaeda "Pisipõnn"
Webbyt
Ka väikestest asjadest saab rõõmu tunda
Webbyt
Augusti lõpp on käes
Webbyt
Pisipõnnil on nüüd ka oma Pipi ja Sipsik
Webbyt
Pisipõnnide igatpidi tegemised
Webbyt
Koos tegutsedes on rõõmu rohkem!
Webbyt
Veel üks imeline kingitus Eestimaale!
Webbyt
Mentorid külas iirlastel – mida on neilt õppida?
Webbyt
Väärikad teod ja head mõtted rõõmustavad hinge
Webbyt
Lasteaial on 35. sünnipäev
Webbyt
Robootilised digivahendid õppevahendina lasteaias
Webbyt
Talgud Tapa Lasteaias Pisipõnn 2017
Webbyt
Lasteaedadele õppematerjalide koostamise konkurss tõi lasteaeda Pisipõnn tunnustuse
Webbyt
Õppekäik Soome
Webbyt
Pisipõnnide tagasivaade möödunud aastale
Webbyt
Pisipõnnide tegus sügis
Webbyt
Narvas kogemusi omandamas
Webbyt
Tublid judopoisid Tapalt
Webbyt
Lõimitud aine- ja keeleõpetus
Webbyt
Päiksekiirte sügisesed toimetused
Webbyt
Maakonna Aasta haridusasutuse juht töötab Tapal
Webbyt
Õpetajate päeval tunnustatakse tublimaid
Webbyt
Uus õppeaasta koputab taas uksele
Webbyt
Üks ilus lapsesõbralik mängumaa
Webbyt
Lapsed ohutult liiklema
Webbyt
Minu Eestimaa on nagu igatsus…
Webbyt
Suured asjad algavad väikestest
Webbyt
Lasteaed Pisipõnn
Webbyt
Pisipõnnid soovivad südamesoojust
Webbyt
Lasteaed Pisipõnn avas olümpiamängud ja uue rühma
Webbyt
Tapa Pisipõnn avas uue lasteaiarühma
Webbyt
Mängu võimalused: teadusuuringute rakendusi hariduspoliitikas ja praktikas.
Webbyt
Ideede laadal esitleti noorte uuenduslikke projekte ja leiutisi
Webbyt
Pisipõnnide rõõmuallikad
Webbyt
Tapa valla aastategija 2011
Webbyt
"Eestimaa õpib ja tänab" tunnustab haridusvalla inimesi
Webbyt
Aasta oodatuim aeg
Webbyt
Õpetada saab ainult ise õppides
Webbyt
Kümme aastat Pisipõnni nime all
Webbyt
Teater ja mäng – väärtuste kujundaja
Webbyt
Kevade ootuses
Webbyt
Tänulikud pisipõnnid
Webbyt
Sõprus ja tingimusteta armastus
Webbyt
Jagatud rõõm on topelt rõõm
Webbyt
Jõulutaadi ootus
Webbyt
September oli teguderohke
Webbyt
Õpetaja õpib ja õpetab
Webbyt
Jaguma peab vaid head tahet
Webbyt
Pisipõnnide lumelinn
Webbyt
Tänuavaldus
Webbyt
Muutuvad väärtused
Webbyt
Webbyt UUENDUSTE LOGI

Juuni 2024
Tagasi  Edasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 


Lõimitud aine- ja keeleõpetus

Print Sitemap
Sõnumed nr 12/410    19. detsember 2013
 
Nüüd on ka eesti lastele antud võimalus õppida LAK (lõimitud aine- ja keeleõpetus) õppemetoodika järgi mitmekeelsust. Et varane keelekümblus on üldjuhul edukam kui hiline, siis alustatakse kahesuunalise keelekümblusprojektiga juba lasteaiast, et kooliminekuks oleks lisaks emakeelele suhtluskeelena olemas juba ka võõrkeel, mis võimaldab koolis alustada 1. võõrkeelena õppima tegelikult juba teist võõrkeelt, luues nii aluse mitmekeelsuse arendamisele.
Lõimitud aine- ja keeleõpetus on levinud keelekümbluskoolides, kuid vähetuntud õpetamismetoodika nn tavakoolides, kus endiselt aineõpetajad on valdavalt igaüks oma aine õpetamisele keskendunud. LAK õpe on tulevikuoskuste arendamist silmas pidades huvitavam õppijale ja paremat õppekvaliteedi saavutamist võimaldav õpetajale. Seni on olnud LAK õpe suunatud vene kodukeelega lastele, kelle õpitulemused on eriti viimaste aastatega teinud märgatava kvalitatiivse tõusu. Tapa vene kooli lõpetajate hulgas on näiteks viimase kolme aastaga kõik (vaid 1üks erandlik juhus) koolilõpetajad jätkanud õpinguid kas kõrgkoolis või kutseõppeasutuses, viimases ka gümnaasiumijärgselt, mis on suurepärane tulemus. Iga algus, ka huvitav, on raske.
Esimestest tegevustest ja nendega kaasnenud mõtetest avaldavad arvamust kahesuunalise keelekümbluse pilootprojektis osalevate lasteaedade Pisipõnn ja Vikerkaar meeskonnad: „Kahesuunalise keelekümbluse pilootprojektis osalemine on Pisipõnni lasteaias tekitanud väga erinevaid arvamusi, nii positiivseid kui ka vähem positiivseid. Lasteaia kollektiivile, juhtkonnale ja projekti raames õppima asunud õpetajatele tundub kõik projektiga seonduv uudne ja huvitav. Juba hulk aastaid on olnud keeleoskust puudutav eesmärk väga ühene – võimalikult varakult suunata vene keelsest keskkonnast pärit laps eesti lasteaeda, kus ta kõige loomulikumal viisil, läbi igapäevaste toimetuste, eesti keele suhtluskeelena omandaks.
Meie lasteaia kogemuste põhjal võib julgelt väita, et vene keelsest perest laps suudab tõesti kooli minnes (laste individuaalseid võimeid arvestades) eesti keeles suhteliselt vabalt ja arusaadavalt suhelda. „Ega tarkus ja teadmine mööda külgi maha jookse“ on väga tabav ja asjakohane vanasõna. Ja miks ei võiks siis anda ka eesti lapsele võimalus omandada sujuvalt emakeele kõrval ka teine keel, keel, mida laps kuuleb tegelikult ju pea iga päev. On täiesti loomulik, et iga uus on algselt võõras ja hirmutav ning eks me isegi oleme alles õppijate rollis. Vaatamata sellele on projektis osalejatel usk, et mida varem hakkab laps tegelema emakeele kõrval ka teise keele õppimisega, seda lihtsam on tal tulevikus omandada paljusid teisi keeli. Sest üks on kindel, kui keeled suus, on maailm avar ja avatud ning see on ühe väikese rahva jaoks hindamatu väärtus.“
„Meie lasteaias käivad kaks kultuuri käsikäes juba aastaid. Kahesuunalise keelekümblusega alustamine annab võimaluse astuda samm edasi ja on meie jaoks loomulik jätk. Vikerkaare pilootrühma õpetajad on oma töö käigus tegelenud nii eesti- kui ka venekeelsete lastega. Osalemine selles programmis annab õpetajatele võimaluse kasutada oma eelnevaid kogemusi ja oskusi ning praeguseid teadmisi täiendada ja mitmekesistada.
Oma kogemuste põhjal võime väita, et mitte kõigil ei ole teisest rahvusest inimestega kerge suhelda ja kontakte luua ja me saame väga hästi aru, mida nad sellises olukorras tunnevad. Soovime aidata lasteaialastel ning nende vanematel omavahel paremini kontakte luua, et neil oleks mugavam ja kergem ka teises keeles hakkama saada. Tähtsaks peame ka seda, et lapsed saaksid juba varakult tutvust teha erinevate kultuuride ja kommetega.
Oleme tutvunud Šveitsi kolleegide töötulemuste ja kogemustega. Meie poolt on tehtud esimesed sammud. Valminud on tegevuskava, mille järgi me vähehaaval hakkame oma tegevusi muutma. Esimeseks muudatuseks on osaline üleminek kahesuunalisele keelekümblusele ja esialgu puudutab see vaid laste igapäevast toimetulekut.
Vanemad lapsed mängivad meeleldi kaasa, väiksemad olid muutusest veidike üllatunud. Vanematega suheldes tuli välja, et on kahe käega kahesuunalise keelekümbluse poolt olevaid ja projekti veel väikese kahtlusega suhtuvaid vanemaid. Aga eks me kõik- lapsed, vanemad, õpetajad, suhtume erinevatesse muutustesse erinevalt ja vajame ka muutusteks ning nendega kohanemiseks aega.“
 
Mare Tõnisson,
pilootprojekti koordinaator
Tea Välk ja Lii Jairus,
projektimeeskondade juhid
 
Keelekümmbluse meeskond
Pisipõnni meeskond: vasakult Sirje Reinike, Kaili Terask, Karin Hiis, Heljo Tedrekull, Leevi Ivainen, pildilt puudub Tea Välk

 

Tapa Lasteaed Pisipõnn Nooruse 11, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa Telefon: 322 0063 Faks: 322 0055 E-post: lasteaed@pisiponn.ee
Web2