Raudteeohutusteemaliste õppematerjalide konkurss

Ida prefektuur koostöös raudteeohutusega tegeleva rahvusvahelise MTÜ’ga Operation Lifesaver Estonia ja Eesti Tervisedenduse Ühingu Lääne – Virumaa osakonnaga kutsus kõiki osalema 2015 aasta alguses 
LASTEAEDADELE RAUDTEEOHUTUSTEEMALISTE ÕPPEMATERJALIDE KOOSTAMISE KONKURSIL.
 
Konkursi eesmärgiks oli arutleda raudteeohutusteemadel leidmaks uusi vaatenurki teavitustöö tegemisel lasteaias. Tõsta lasteaia laste teadlikkust raudteel varitsevatest ohtudest. 
 
Teemad olid: raudteeohutusalane konkurss „SINA SAAD“
Sina saad – olla eeskujuks oma sõpradele ületades raudteed ohutult 
Sina saad – aidata oma lähedastel ohutult raudteed ületada. 
Sina saad – muuta enda elu turvalisemaks. 
Sina saad – osaleda raudteeohutusalasel õppematerjalide koostamisel, et teavitada ka teisi raudteel varitsevatest ohtudest.
 
Parim õppematerjal või selle idee leiab rakendamist Operation Lifesaver Estonia poolt 2015. aastal läbiviidavas raudteeohutuse kampaanias ja Ida prefektuuri raudteeohutusalase ennetustöö läbiviimisel lasteaedades järgmisel aastal.
 
Tapa lasteaed Pisipõnn õpetajate  Jane Kuiva, Illa Õuna ning Kairi Krooni poolt valmistatud õppematerjalid osutusid tunnustusvääriliseks ja nad on palutud  29. aprillil Operation Lifesaver Estonia poolt korraldatavale  tänuüritusele "Kuldne Tõkkepuu 2015".  Üritus toimub Tallinnas, Kultuurikatlas. 
 
Seal antakse ülevaade 2014. aastal läbiviidud raudteeohutusalasest tegevusest, tänatakse koostööpartnereid ja seatakse sihte tulevikuks.