Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 

Webbyt ETTEVÕTLIK KOOL
Webbyt
Webbyt AJALUGU
Webbyt
Webbyt PERSONAL
Webbyt
Webbyt HOOLEKOGU
Webbyt
Webbyt ARTIKLID
Webbyt
Webbyt UUENDUSTE LOGI

August 2023
Tagasi  Edasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


ETTEVÕTLIK KOOL

Print Sitemap
                           

Tapa lasteaed Pisipõnn on liitunud haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“

 
Haridusprogramm „Ettevõtlik kool” on on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. 
Ettevõtliku hoiaku kujundamine inimeses ja tema ettevõtlikkusele suunamine algab juba lasteaiast. Seetõttu ei puuduta haridusprogramm Ettevõtlik kool mitte ainult üldhariduskoole ja kooliõpilasi, vaid lasteaedade jaoks kohandatud ettevõtlikkusõppe programmist on võimalik osa saada ka lasteaedadel ja nende kasvandikel. Koolituse käigus uusi ettevõtlikkust arendavaid ideid ja mõtteid saanud lasteaiaõpetajad suudavad oma igapäevatöös rakendada erinevaid meetodeid ning seeläbi panna tugev alus ettevõtliku lapse arengusse juba väga varajasest noorusest.
Rohkem teavet programmi kohta on võimalik lugeda siit.
 
Tapa lasteaias Pisipõnn läbiviidat Ettevõtliku kooli haridusprogrammi raames toimuvaid koolitusi rahastatakse noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmist, mida viiakse ellu meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (lüh. PATEE) raames. Meetme eesmärgiks on kasvatada piirkondade majandusaktiivsust, sh tööhõive ja ettevõtlusaktiivsust väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.
Noorte ettevõtlikkuse programmi eesmärgiks on:
- parandada maakonna haridusasutuste ettevõtlushariduse kvaliteeti
- kujundada noortes ettevõtlikku hoiakut ja suurendada nende ettevõtlikkust ning hilisemat konkurentsivõimet tööturul
- tagada noorte jäämine regiooni läbi praktikasüsteemi parendamise, mis võimaldab tööandjail leida kompetentsed töötajad ning pakkuda nii noortele võimalust leida tasuv töökoht kodumaakonnas
- suurendada noorte innovatsioonisuutlikkust läbi huvi kasvatamise tehnikateaduste vastu.
 
Noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi tegevused toetavad maakonna arengustrateegia 2020 eesmärke, suurendades noorte ettevõtlikku hoiakut ja ettevõtlikkust ning ettevõtlusaktiivsust.
Programmi tegevusi viiakse ellu 2015-2022. Rohkem teavet 2015-2016 aasta noorte ettevõtlikkuse programmi tegevuste kohta loe siit.
Meede Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine kuulub prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ alla. 
Noorte ettevõtlikkuse programmi 2016.aasta tegevuste eelarve on 63 305 EUR. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahendusministeerium ja EAS.
 
                      
Tapa Lasteaed Pisipõnn Nooruse 11, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa Telefon: 322 0063 Faks: 322 0055 E-post: lasteaed@pisiponn.ee
Web2