"Tark tarbimine" meie lasteaias

 
Õpetajad osalevad Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kursusel: “Tarbijahariduse edendamine koolieelses lasteasutuses”