Robootilised digivahendid õppevahendina lasteaias

Sõnumed 6/452 juuni 2017
 
Eelkooliealise lapse põhitegevus on mäng. Selle kaudu omandab laps eluks vajaminevaid oskusi. Suurt tähtsust omavad lapse jaoks mängudes mänguasjad. Nad on lapsele abiks täiskasvanu maailmaga tutvumisel. 2016 aastal lasteaias lastele korraldatud rahuloluküsitluse tulemustest selgus, et Pisipõnni lasteaia  laste meelsaimaks  tegevuseks lasteaias on mängimine. Küsitlustulemustest selgus ka see, et lastele meeldib mängida nii toas, kui õues. Toas meeldib lastele eriti mängida lauamänge ning lemmik lauamängude nimistusse kuuluvad  pusled  ja  legod. Väga meelsasti mängivad lapsed ka  kodu- ja nukumänge ning autodega liiklusmänge. Vähem meeldib lastele mängida liikumismänge. Küll aga kuuluvad laste  lemmikumate tegevuste hulka lasteaias veel  joonistamine, voolimine, kleepimine ja meisterdamine. 
Mänguasjad on ajas muutunud. Muutunud on nii mänguasjade  materjalid kui ka  väljanägemine. Me võime rääkida mänguasjadest, mida valmistame ise erinevatest materjalides, aga ka mänguasjadest, mida  on tänapäeval võimalus soetada väga erineval moel.
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutas märtsikuus välja Proge Tiigri seadmete taotlusvooru, kus oli võimalik haridusasutusel taotleda toetust mikrokontroller arendusplaatide, robootika komplektide ja nende riistvaraliste lisade soetamiseks. Meie lasteaia poolt esitatud taotluse eesmärgiks oli soetada lastele kaasaegseid ning huvitavaid õppe- ja mänguvahendeid, millega on võimalik muuta kogu õppekasvatus lasteaias sisukamaks, kaasaegsemaks, lapsekesksemaks. HITSA tagasisidest selgus, et Proge Tiigri taotlusvooru esitati 400 taotlust, millest 168 said positiivse vastuse. Suure osa, ehk 85 % digiõppevahendite hinnast sihtfinantseerib HITSA, vaid  15 % kuulub tasustamisele lasteaia eelarvest.
Nüüdseks on meil lasteaias  olemas Eestis populaarsuse saavutanud õppevahendid Bee-Bot, tähematt Jänku Jussiga  ja Mesimummu algajate komplekt, millega  on võimalik lahendada erinevaid lõbusaid ülesandeid. Robootilised digivahendid õppevahendina lasteaias vajavad tulevikus laiemat tutvustamist nii pedagoogide kui ka lastevanemate seas.  
Esimesed mängud uute mänguvahenditega on laste poolt juba mängitud, põnev oli!
 
Kõige väiksemad lapsed Bee-Botiga tutvust tegemas                                           Foto lasteaia arhiivist
 
Tea Välk
Tapa lasteaed Pisipõnn
Direktor