Väärikad teod ja head mõtted rõõmustavad hinge

Sõnumed, oktoober 2017 - nr 9/445
 
Otsustasime lasteaiapersonaliga, et kõik oma selle aasta  toredad tegemised pühendame me meie Eesti 100. sünnipäevale. Kogu  septembrikuu oli lasteaias väga tegude rohke. Maha  peeti sisukad spordipäevad, kus lapsed võistlesid  Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu töörühma poolt heaks kiidetud spordiprogrammi (IAAF) järgi. Laste kergejõustiku eesmärkideks selles kerge-jõustikuprogrammis on kogeda erinevaid liikumisviise;  tunda põnevatel aladel võisteldes seikluse tunnet ja seda, kui tore on  olla samal  ajal   atraktiivne  koos teiste  lastega; võistelda segavõistkondades ,  jpm. Lapsed said võisteldes  kasutada  spetsiaalseid IAAFi „Laste Kergejõustiku“  komplekti vahendeid. 
 Käidi väljasõitudel Tamsalu valda,  Järsi külla  Metsamõisa Puhta vee teemaparki, kust  saadi palju uusi ja huvitavaid teadmisi looduse seaduspärasustest, aastaaegade vaheldumisest ning  sellest, miks ja kuidas  puhas vesi meie kodudes kraanist  voolab. Sama palju rõõmu pakkus kõigile ka püstkotta süüdatud lõke, mis pani  lapsed võileiba nosides mõtisklema metsarajal kuuldud tarkuste üle  Väljasõite ning õppeprogrammides osalemist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.  
Septembrikuusse oli planeeritud veel  kaks suuremat ühisüritust. Nendeks olid lasteaia 35. aastapäeva tähistamine  ja  Mihklipäeva näituse-ja laada korraldamine. Lasteaia juubel oli tore taas kohtumine lasteaia endiste ja praeguste töötajate ning kutsutud külaliste vahel. Kõneldi alushariduse ajaloost, keskenduti tänapäevastele teemadele. Laste  meeleolukas esinemine tegi päeva eriliselt nauditavaks. Mihklipäeva ürituse  korraldamiseks saime lisaraha projektist „ Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020“. Erinevates projektides osalemine aitab lasteaiaelu märgatavalt  põnevamaks muuta. Selleks aga, et projektide kirjutamise ja kõige muu kaasaegsega hakkama saada, tuleb ka täiskasvanutel end pingutada, teadmisi täiendada. Rõõm ongi siinjuures  mainida, et üsna suur osa  lasteaiapersonalist asus end sel sügisel  täiendama inglise keele- ja arvutiõppes. Usun, et  koolitustelt saadud teadmised kuluvad edaspidises elus igati ära.
Mul on heameel öelda, et  lasteaias töötab väga palju oma tööle pühendunud inimesi. Seekord  tunnustas  Lääne - Viru Arenduskeskus tänukirja ja meenega Tapa lasteaed Pisipõnni pedagooge haridusprogrammi Ettevõtlik kool edulugude konkursil silmapaistava edulooga „Puidust pillini„ osalemise eest. Edulugu oli kirjutatud meie lasteaia lastega toimunud lõimitud õppe- ja kasvatustegevusest. 
Pühendagem oma elu väärikatele tegudele ja tunnetele, headele mõtetele, tõelistele kiindumustele ja ettevõtmistele, mis jäävad kestma!  (Andre´Maurois)
 
Tea Välk
Tapa lasteaed Pisipõnn
Direktor
 
Eduloo autorid (foto lasteaia arhiivist)